نیم ست

 • نیم ست نگینی

  57,000 تومان
  نیم ست نگینی از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین های زیرکونیای درجه یک  ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند…
 • نیم ست نگینی

  77,000 تومان
  نیم ست نگینی از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین های زیرکونیای درجه یک  ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند…
 • نیم ست مارکیس طرح برگ

  نیم ست مارکیز طرح برگ

  261,000 تومان
  نیم ست مارکیس طرح برگ از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین مارکیز زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم  و با پولیشی عالی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی…
 • حراج! نیم ست مارکیس

  نیم ست مارکیز

  237,000 تومان 149,000 تومان
  نیم ست مارکیز از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای و مارکیز درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم  و با پولیشی عالی طراحی شده است  و هیچ گونه…
 • نیم ست طرح نگینی

  77,000 تومان
  نیم ست طرح نگینی از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین های زیرکونیای درجه یک  ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند…
 • نیم ست طرح نعل

  79,000 تومان
  نیم ست طرح نعل از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین های زیرکونیای درجه یک  ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی…
 • نیم ست طرح مروارید

  91,000 تومان
  نیم ست طرح مروارید از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین های زیرکونیای درجه یک  ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی…
 • نیم ست طرح مربع

  94,000 تومان
  نیم ست طرح مربع از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین های زیرکونیای درجه یک  ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند…
 • نیم ست طرح مربع

  68,000 تومان
  نیم ست طرح مربع از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین های زیرکونیای درجه یک ساخته شده است. این نیم ست به صورت میکرو ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی…
 • نیم ست طرح ماه و ستاره

  87,000 تومان
  نیم ست طرح ماه و ستاره از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین های زیرکونیای درجه یک  ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی…
 • نیم ست طرح لوزی

  نیم ست طرح لوزی

  65,000 تومان
  نیم ست طرح لوزی از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین های زیرکونیای درجه یک ساخته شده است. این نیم ست به صورت میکرو ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند…
 • نیم ست طرح لنگر

  نیم ست طرح لنگر

  130,000 تومان
  نیم ست طرح لنگر از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم  و با پولیشی عالی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی…
نمایش در هر صفحه :