انگشتر

 • انگشتر نگین مارکیس

  انگشتر نگین مارکیز طرح دو گل

  141,000 تومان
  انگشتر نگین مارکیس از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای مارکیز درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی…
 • انگشتر نگین مارکیس

  انگشتر نگین مارکیز

  141,000 تومان
  انگشتر نگین مارکیز از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای مارکیز درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. ای انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم  و با پولیشی عالی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی…
 • انگشتر نگین طرح گل

  انگشتر نگین طرح گل

  82,000 تومان
  انگشتر نگین طرح گل از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی…
 • انگشتر نگین طرح تاج

  انگشتر نگین طرح تاج

  50,000 تومان
  انگشتر نگین طرح تاج  از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت میکرو ساخت و آب کاری رادیوم  و با پولیشی عالی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند.…
 • انگشتر نگین رنگی تیفانی

  انگشتر نگین رنگی تیفانی

  70,000 تومان
  انگشتر نگین رنگی تیفانی از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی…
 • انگشتر مشکی پرنگین

  انگشتر مشکی پرنگین

  180,000 تومان
  انگشتر مشکی پرنگین از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای مشکی درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت میکرو ساخت و آب کاری بلک و با پولیشی عالی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند.…
 • انگشتر طرح نگین فلاور

  انگشتر طرح نگین فلاور

  ناموجود
  انگشتر طرح نگین فلاور از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی…
 • انگشتر طرح مثلث

  انگشتر طرح مثلث

  95,000 تومان
  انگشتر طرح مثلث از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد…
 • انگشتر طرح سه رج نگین

  انگشتر طرح سه رج نگین

  ناموجود
  انگشتر طرح سه رج نگین از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیا و باگت درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده…
 • انگشتر طرح دایره خط

  انگشتر طرح دایره خط

  71,000 تومان
  انگشتر طرح دایره خط از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی…
 • انگشتر دورنگین طرح تاج

  انگشتر دورنگین طرح تاج

  71,000 تومان
  انگشتر دورنگین طرح تاج از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی…
 • انگشتر دورنگین باگت

  انگشتر دورنگین باگت

  103,000 تومان
  انگشتر دورنگین باگت از جنس نقره عیار 925 و رنگ صد در صد ثابت با نگین تراش مکعب زیرکونیای و باگت درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این انگشتر به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم  و با پولیشی عالی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی…
نمایش در هر صفحه :