انگشتر

 • انگشتر طرح نگینی

  66,000 تومان
  انگشتر طرح نگینی رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این انگشتر به صورت میکرو با روکش طلای 18 عیار و رادیوم  با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این انگشتر می تواند یادگاری شایسته از چی بلا…
 • انگشتر طرح موج

  انگشتر طرح موج

  18,000 تومان
  انگشتر طرح موج از جنس برنج و نگین مکعب زیرکونیا و رنگ صد در صد ثابت و درجه یک ساخته شده است. این انگشتر به صورت باگت با روکش رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند.انگشتر طرح موج می تواند…
 • انگشتر طرح مروارید و ون کلیف

  انگشتر طرح مروارید و ون کلیف

  34,000 تومان
  انگشتر طرح مروارید و ون کلیف از جنس برنج با نگین مکعب زیرکونیا و مروارید پرورشی با رنگ صد در صد ثابت و درجه یک ساخته شده است. این انگشتر با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند.انگشتر طرح…
 • انگشتر طرح مار

  انگشتر طرح مار

  65,000 تومان
  انگشتر طرح مار از جنس کوپر با نگین مکعب زیرکونیا و رنگ صد در صد ثابت و درجه یک ساخته شده است. این انگشتر به صورت باگت با روکش رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. انگشتر طرح مار می…
 • انگشتر طرح گندمی

  انگشتر طرح گندمی

  29,000 تومان
  انگشتر طرح گندمی با نگین مکعب زیرکونیا و با رنگ صد در صد ثابت می باشد. این انگشتر با روکش طلایی و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این انگشتر می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • انگشتر طرح گل

  انگشتر طرح گل

  48,000 تومان
  انگشتر طرح گل از جنس کوپر و رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا و درجه یک ساخته شده است. این انگشتر به نوع مخراج با روکش رادیوم  و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. انگشتر طرح گل می…
 • انگشتر طرح گل

  60,000 تومان
  انگشتر طرح گل رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این انگشتر به صورت مخراج  با روکش طلای 18 عیار با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این انگشتر می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان…
 • انگشتر طرح قلب

  انگشتر طرح قلب

  33,000 تومان
  انگشتر طرح قلب با رنگ صد در صد ثابت می باشد. این انگشتر با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند.این انگشتر می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • انگشتر طرح سواروسکی

  انگشتر طرح سواروسکی

  29,000 تومان
  انگشتر طرح سواروسکی با نگین کریستال که با رنگ صد در صد ثابت می باشد. این انگشتر با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. انگشتر سواروسکی می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • انگشتر طرح زیمبو

  31,000 تومان
  انگشتر طرح زیمبو از جنس استیل و رنگ صد در صد ثابت و درجه یک ساخته شده است. این انگشتر با روکش طلایی و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. انگشتر طرح تیر می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای…
 • انگشتر طرح دایره

  انگشتر طرح دایره

  23,000 تومان
  انگشتر طرح دایره با رنگ صد در صد ثابت می باشد. این انگشتر با روکش طلایی و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این انگشتر می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • انگشتر طرح چند ضلعی

  انگشتر طرح چند ضلعی

  31,000 تومان
  انگشتر طرح چند ضلعی از جنس استیل و رنگ صد در صد ثابت و درجه یک ساخته شده است. این انگشتر با روکش طلایی و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. انگشتر طرح چند ضلعی می تواند یادگاری شایسته از چی…
نمایش در هر صفحه :