رومانتویی

 • رومانتویی نگین دار

  رومانتویی نگین دار

  37,000 تومان
  رومانتویی نگین دار رنگ صد در صد ثابت با نگین های کریستال مشکی درجه یک است. این رومانتویی با روکش Black ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی…
 • رومانتویی مروارید

  رومانتویی مروارید

  ناموجود
  رومانتویی مروارید رنگ صد در صد ثابت با نگین های مروارید پرورشی درجه یک است. این رومانتویی با روکش طلایی ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای…
 • رومانتویی کریستال مکعب مشکی

  رومانتویی کریستال مکعب مشکی

  37,000 تومان
  رومانتویی کریستال مکعب مشکی رنگ صد در صد ثابت با نگین های کریستال درجه یک است. این رومانتویی با روکش طلایی ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی بلا…
 • رومانتویی کریستال ریز

  رومانتویی کریستال ریز

  46,000 تومان
  رومانتویی کریستال ریز رنگ صد در صد ثابت با نگین های کریستال درجه یک است. این رومانتویی با روکش Black و طلایی ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی…
 • رومانتویی قلب و کلید

  رومانتویی قلب و کلید

  72,000 تومان
  رومانتویی قلب و کلید رنگ صد در صد ثابت با نگین eye cat stone درجه یک است. این رومانتویی با روکش رزگلد ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی…
 • رومانتویی طرح مکعب مرمر و مشکی

  رومانتویی طرح مکعب مرمر و مشکی

  37,000 تومان
  رومانتویی طرح مکعب مرمر و مشکی رنگ صد در صد ثابت و نگین کریستال می باشد. این رومانتویی با روکش طلایی ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی بلا…
 • رومانتویی طرح برگ

  رومانتویی طرح برگ

  41,000 تومان
  رومانتویی طرح برگ رنگ صد در صد ثابت می باشد. این رومانتویی با روکش Black و طلایی ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • رومانتویی طرح اشک

  رومانتویی طرح اشک

  89,000 تومان
  رومانتویی طرح اشک رنگ صد در صد ثابت با نگین های cat eye stone درجه یک است. این رومانتویی با روکش رزگلد ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی…
 • رومانتویی کریستال کروی مشکی و طلایی

  رومانتویی کریستال کروی مشکی و طلایی

  37,000 تومان
  رومانتویی کریستال کروی مشکی و طلایی رنگ صد در صد ثابت با نگین کریستال است. این رومانتویی با روکش Black  و طلایی ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی…
 • رومانتویی طرح حلقه

  رومانتویی طرح حلقه

  91,000 تومان
  رومانتویی طرح حلقه رنگ صد در صد ثابت با نگین Cat eye stone  درجه یک است. این رومانتویی با روکش رزگلد ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این رومانتویی می تواند یادگاری شایسته از چی بلا…
نمایش در هر صفحه :