گوشواره

 • گوشواره طرح یخ سواروسکی

  گوشواره یخ سواروسکی

  51,000 تومان
  گوشواره یخ سواروسکی از جنس سوزن نقره و رنگ صد در صد ثابت با نگین سواروسکی درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این گوشواره به صورت روکش رزگلد ساخت و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. گوشواره یخ سواروسکی می…
 • گوشواره مروارید

  گوشواره مروارید

  103,000 تومان
  گوشواره مروارید از جنس سوزن استیل  و رنگ صد در صد ثابت با نگین کریستال زیرکونیا درجه یک و مروارید پرورشی توسط چی بلا ساخته شده است. این گوشواره به صورت روکش رادیوم ساخت  و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کندگوشواره مروارید…
 • گوشواره مدل سواروسکی

  گوشواره مدل خوشه انگور

  156,000 تومان
  گوشواره مدل خوشه انگور از جنس سوزن برنج  و رنگ صد در صد ثابت با نگین سواروسکی درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این گوشواره به صورت روکش رادیوم ساخت  و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند این گوشواره…
 • گوشواره گل قرمز

  گوشواره گل لاله

  37,000 تومان
  گوشواره گل لاله از جنس اویز عصایی استیل و رنگ صد در صد ثابت با نگین های کریستال  درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این گوشواره با آب کاری طلایی و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. گوشواره…
 • گوشواره مدل گل

  گوشواره گل

  45,000 تومان
  گوشواره گل از جنس سوزن استیل که نگین آن اپوکسی و رنگ صد در صد ثابت می باشد. این گوشواره  با روکش رزگلد و پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. گوشواره گل می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گوشواره نگین دار

  گوشواره قلب

  25,000 تومان
  گوشواره قلب از جنس اویز عصایی استیل و رنگ صد در صد ثابت با نگین های کریستال سفید درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این گوشواره به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد…
 • گوشواره طرح نیمه قلب

  گوشواره طرح نیمه قلب

  69,000 تومان
  گوشواره طرح نیمه قلب از جنس سوزن استیل و رنگ صد در صد ثابت با نگین مکعب زیرکونیای درجه یک توسط چی بلا ساخته شده است. این گوشواره به صورت مخراج ساخت و آب کاری رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد…
 • گوشواره طرح نگینی

  18,000 تومان
  گوشواره طرح نگینی رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این گوشواره به صورت مخراج  با روکش طلای 18 عیار با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گوشواره می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای…
 • گوشواره طرح نگینی

  23,000 تومان
  گوشواره طرح نگینی رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این گوشواره به صورت مخراج  با روکش طلای 18 عیار با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گوشواره می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای…
 • گوشواره طرح نگینی

  14,000 تومان
  گوشواره طرح نگینی رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این گوشواره به صورت مخراج  با روکش طلای 18 عیار با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گوشواره می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای…
 • گوشواره طرح نگینی

  16,000 تومان
  گوشواره طرح نگینی رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این گوشواره به صورت مخراج  با روکش طلای 18 عیار با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گوشواره می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای…
 • گوشواره طرح نگینی

  18,000 تومان
  گوشواره طرح نگینی  کوچیک رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این گوشواره به صورت مخراج  با روکش طلای 18 عیار و رادیوم  با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گوشواره می تواند یادگاری شایسته از…
نمایش در هر صفحه :