پابند

 • پابند طرح نگین

  43,000 تومان
  پابند طرح نگین از جنس استیل و رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا  درجه یک ساخته شده است. این پابند به صورت مخراج  با روکش رزگلد  و با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. پابند طرح نگین می تواند…
 • پابند طرح مثلث

  27,000 تومان
  پابند طرح مثلث رنگ صد در صد ثابت  می باشد. این پابند با روکش رزگلد و رادیوم و طلای 18 عیار با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این پابند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • پابند طرح لاو

  39,000 تومان
  پابند طرح لاو رنگ صد در صد ثابت می باشد. این پابند با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این پابند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • پابند طرح لاو

  31,000 تومان
  پابند طرح لاو رنگ صد در صد ثابت و نگین اپوکسی می باشد. این پابند با روکش طلا 18 عیار با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این پابند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • پابند طرح گل

  49,000 تومان
  پابند طرح گل از جنس استیل و رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا  درجه یک ساخته شده است. این پابند به صورت مخراج  با روکش رزگلد  و با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. پابند طرح گل می تواند یادگاری…
 • پابند طرح قلب کوچک

  26,000 تومان
  پابند طرح قلب کوچک از جنس استیل و رنگ صد در صد ثابت و درجه یک ساخته شده است. این پابند با روکش طلا 18 عیار و با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. پابند استیل طرح قلب کوچک می تواند یادگاری…
 • پابند طرح قلب

  16,000 تومان
  پابند طرح قلب از جنس استیل و رنگ صد در صد ثابت و درجه یک ساخته شده است. این پابند با روکش طلا 18 عیار و با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. پابند استیل طرح قلب می تواند یادگاری شایسته از…
 • پابند طرح قلب

  26,000 تومان
  پابند استیل طرح قلب رنگ صد در صد ثابت می باشد. این پابند با روکش رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. پابند طرح قلب می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • پابند طرح قلب

  39,000 تومان
  پابند طرح قلب رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا و اپوکسی می باشد. این پابند با روکش رزگلد  با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این پابند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • پابند طرح صدف

  39,000 تومان
  پابند طرح صدف رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این پابند با روکش طلای 18 عیار با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این پابند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • پابند طرح سیبیل

  33,000 تومان
  پابند طرح سیبیل از جنس استیل و رنگ صد در صد ثابت و درجه یک ساخته شده است. این پابند با روکش طلا 18 عیار و با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. پابند استیل طرح سیبیل می تواند یادگاری شایسته از…
 • پابند طرح سیبیل

  33,000 تومان
  پابند طرح سیبیل  رنگ صد در صد ثابت می باشد. این پابند با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاص طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این پابند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
نمایش در هر صفحه :