گردنبند

 • گردنبند نگینی

  72,000 تومان
  گردنبند نگینی با رنگ صد در صد ثابت و نگین اپوکسی می باشد. این گردنبد با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گردنبند نگین مروارید

  73,000 تومان
  گردنبند نگین مروارید با رنگ صد در صد ثابت و نگین سواروسکی می باشد. این گردنبد با روکش رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گردنبند نگین آبی

  54,000 تومان
  گردنبند نگین آبی با رنگ صد در صد ثابت و نگین سواروسکی می باشد. این گردنبد با روکش رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گردنبند مروارید

  گردنبند مروارید

  ناموجود
  گردنبند مروارید رنگ صد در صد ثابت می باشد. این گوشواره با روکش رزگلد ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است  و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. گردنبند مروارید می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گردنبند طرح ون کلیف van cleef

  گردنبند طرح ون کلیف van cleef

  72,000 تومان
  گردنبند طرح ون کلیف van cleef با رنگ صد در صد ثابت می باشد. این گردنبد با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گردنبند طرح نگینی

  42,000 تومان
  گردنبند طرح نگینی با رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این گردنبد به صورت مخراج ساخت با روکش طلای 18 عیار و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای…
 • گردنبند طرح نگینی

  53,000 تومان
  گردنبند طرح نگینی با رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این گردنبد به صورت مخراج ساخت با روکش رادیوم و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گردنبند طرح نگین دایره

  46,000 تومان
  گردنبند طرح نگین دایره با رنگ صد در صد ثابت و نگین زیرکونیا و اپوکسی می باشد. این گردنبد با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گردنبند طرح نگین اشک

  34,000 تومان
  گردنبند طرح نگین اشک با رنگ صد در صد ثابت و از چرم می باشد. این گردنبد با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گردنبند طرح نگین

  49,000 تومان
  گردنبند طرح نگین با رنگ صد در صد ثابت و نگین زیرکونیا می باشد. این گردنبد با روکش رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان باشد.
 • گردنبند طرح نگین

  31,000 تومان
  گردنبند طرح نگین با رنگ صد در صد ثابت و نگین زیرکونیا می باشد. این گردنبد به صورت مخراج با روکش رادیوم و طلای 18 عیار  و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای…
 • گردنبند طرح نت موسیقی

  43,000 تومان
  گردنبند طرح نت موسیقی با رنگ صد در صد ثابت و نگین مکعب زیرکونیا می باشد. این گردنبد به صورت مخراج ساخت با روکش طلای 18 عیار و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این گردنبند می تواند یادگاری شایسته از چی بلا…
نمایش در هر صفحه :