نیم ست

 • نیم ست نگین صورتی

  نیم ست ون کلیف cat eye stone

  65,000 تومان
  نیم ست ون کلیف cat eye stone رنگ صد در صد ثابت با نگین های eye cat stone  و مکعب زیرکونیا درجه یک است. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و با روکش رزگلد ساخت شده است و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است…
 • نیم ست

  نیم ست گل پنج پر

  178,000 تومان
  نیم ست طرح استیل رنگ صد در صد ثابت می باشد. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و با روکش رادیوم ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این نیم ست می تواند یادگاری شایسته…
 • نیم ست کوپر طرح دایره و مربع

  نیم ست کوپر طرح دایره و مربع

  50,000 تومان
  نیم ست کوپر طرح دایره و مربع رنگ صد در صد ثابت با نگین cat eye stone درجه یک می باشد. این نیم ست با آب کاری رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. نیم ست کوپر می تواند یادگاری شایسته از…
 • نیم ست کوپر طرح دایره نگین براق

  نیم ست کوپر طرح دایره نگین براق

  55,000 تومان
  نیم ست کوپر طرح دایره نگین براق رنگ صد در صد ثابت با نگین cat eye stone درجه یک می باشد. این نیم ست با  آب کاری رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. نیم ست کوپر می تواند یادگاری شایسته از…
 • نیم ست کوپر طرح دایره

  نیم ست کوپر طرح دایره

  65,000 تومان
  نیم ست کوپر طرح دایره رنگ صد در صد ثابت با نگین cat eye stone درجه یک می باشد. این نیم ست به صورت میکرو ساخت و آب کاری رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. نیم ست کوپر می تواند یادگاری…
 • نیم ست کوپر طرح چهارگوش

  نیم ست کوپر طرح چهارگوش

  60,000 تومان
  نیم ست کوپر طرح چهارگوش رنگ صد در صد ثابت با نگین cat eye stone درجه یک می باشد. این نیم ست با آب کاری رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. نیم ست کوپر می تواند یادگاری شایسته از چی بلا…
 • نیم ست کوپر طرح چهارضلعی

  نیم ست کوپر طرح چهارضلعی

  60,000 تومان
  نیم ست کوپر طرح چهارضلعی رنگ صد در صد ثابت با نگین cat eye stone درجه یک می باشد. این نیم ست با آب کاری رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. نیم ست کوپر می تواند یادگاری شایسته از چی بلا…
 • نیم ست کوپر

  نیم ست کوپر

  58,000 تومان
  نیم ست کوپر رنگ صد در صد ثابت ونگین چشم گربه eye cat stone  می باشد. این نیم ست با آب کاری رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. نیم ست کوپر می تواند یادگاری شایسته از چی بلا برای عزیزانتان…
 • نیم ست طرح مثلث

  نیم ست طرح مثلث

  100,000 تومان
  نیم ست طرح مثلث رنگ صد در صد ثابت با نگین مکعب زیرکونیا درجه یک می باشد. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و با روکش طلایی ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این نیم…
 • نیم ست کوپر طرح مثلث

  نیم ست طرح مثلث

  64,000 تومان
  نیم ست طرح مثلث رنگ صد در صد ثابت با نگین cat eye stone درجه یک می باشد. این نیم ست به صورت مخراج ساخت و آب کاری رزگلد و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است وهیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. نیم ست طرح مثلث می تواند…
 • نیم ست طرح گل نگین دار

  نیم ست طرح گل نگین دار

  ناموجود
  نیم ست طرح گل نگین دار  رنگ صد در صد ثابت با نگین های eye cat stone درجه یک است. این نیم ست به صورت میکرو ساخت و با روکش رادیوم ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی…
 • نیم ست طرح گل

  نیم ست طرح گل

  55,000 تومان
  نیم ست طرح گل رنگ صد در صد ثابت با نگین های eye cat stone درجه یک است. این نیم ست به صورت میکرو ساخت و با روکش رادیوم ساخت و آب کاری و با پولیشی عالی به صورت خاصی طراحی شده است و هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کند. این…
نمایش در هر صفحه :